Handelsrecht en management

Recht en management. Een soms moeilijke, maar vaak noodzakelijke combinatie. Ondernemers willen vooruit. Liefst zo vlug mogelijk, en met zo weinig mogelijk rompslomp. Waartegenover de steeds meer complexe juridische realiteit staat. Het is de taak van een advocaat om deze twee werelden mooi te integreren.

Een dergelijke integratie is niet mogelijk zonder afdoende kennis en ervaring op de beide terreinen. Voor juristen is het opdelen van een onderneming in silo’s dodelijk. Het recht houdt immers geen rekening met gescheiden bedrijfsonderdelen. Aandacht voor de commerciële impact van juridische documenten is even belangrijk als het effect op de organisatie zelf, bijvoorbeeld. En omgekeerd is het opdelen van het recht in silo’s al even dodelijk voor bedrijven.

Onze benadering is een geïntegreerde benadering. Vanuit een inhouse model baseren we elke tussenkomst op een analyse van de onderneming. Uiteraard is dat meestal niet nodig voor eenvoudige procedures zoals de invordering van facturen. Maar voor de verkoop van bedrijven, overnames van aandelen, belangrijke contracten, bedrijven in moeilijkheden of meer in het algemeen de begeleiding van bedrijven in hun groei, is een goede analyse het halve werk.

Als manager of bedrijfsleider weegt u opportuniteiten af tegen risico’s. Dagdagelijks. U mag verwachten van een advocaat dat hij meedenkt op dat vlak. Oplossingsgericht werken is een evidentie. Efficiënte en commerciële feeling een noodzaak. Voor ons is meedenken aan de strategie van een bedrijf een begeesterende meerwaarde die we u kunnen bieden.

In onze dagelijkse rechtspraktijk concentreren we ons op:

  • Bedrijfsanalyse. In het kader van due diligence, voorbereiding van belangrijke contracten zoals overnames, bij bedrijven in moeilijkheden en ondernemingen die nood hebben aan bijstand bij hun groei.
  • Bijstand aan bedrijven. Structurering, begeleiding van groei, corporate housekeeping, bijstand van de raad van bestuur, ondernemingen in moeilijkheden, commerciële optimalisatie van de juridische aspecten in de primaire keten.
  • Het sluiten van contracten. Van de analyse tot de negotiatie en de redactie.
  • Litige. Procedures voor de rechtbank, onderhandelingen bij geschillen.