Financieel strafrecht

Bedrijven en vermogens worden steeds meer geconfronteerd met criminaliteit. Of met onderzoeken met een strafrechtelijke inslag. Ondernemers en burgers met aanzienlijke financiële belangen ervaren vaak dat tussen de strafrechtelijke wereld en de wereld van ondernemingen en vermogens nog steeds een kloof bestaat. Onderzoekers en de gerechtelijke wereld hebben te weinig voeling met zaken.

Onze ervaring en kennis op vlak van strafrecht, van financieel recht en van management, biedt een unieke mix. Financiële criminaliteit of de strafrechtelijke verdediging met een financiële inslag kunnen hiermee optimaal worden aangepakt. Wij komen onder meer tussen, voor slachtoffers en verdachten, in zaken van:

 • Fraude in vennootschappen
 • Misbruik van vennootschapsgoederen
 • Misbruik van voorkennis
 • Omkoping – private omkoping
 • Oplichtingen – misbruik van vertrouwen – schriftvervalsing
 • Security fraud
 • Ponzi schema’s
 • Fiscale fraude
 • Fraude in het kader van faillissementen
 • Witwassen
 • Computer fraude
 • Subsidiefraude
 • Sociale fraude in ondernemingen

De combinatie van kennis en ervaring in financieel recht, strafrecht en management laat toe een unieke gespecialiseerde juridische dienstverlening te bieden aan cliënten die geconfronteerd worden met zaken van financieel strafrecht, als slachtoffer of als verdachte.

Financiële expertise biedt meerwaarden in strafrecht

Wie geconfronteerd wordt met een financieel strafrechtelijk onderzoek – als slachtoffer of verdachte – ervaart moeilijkheden om de financiële kant van de zaak juist te laten inschatten. De bijstand van een financieel geschoold advocaat biedt hierin een grote meerwaarde.

Aandacht voor de financiële kant in strafrecht

Strafrecht heeft vaak een erg verregaande financiële impact. Toch overheerst de aandacht voor de vrijheidsbeneming of andere vormen van bestraffing. De bottomline in financieel strafrecht is de impact op uw onderneming of uw vermogen.

Geïntegreerd gebruik van strafrechtelijke en handelsrechtelijke middelen

De benadering van een financieel probleem met strafrechtelijke inslag hoeft niet beperkt te worden aangepakt binnen een strafrechtelijk kader. Een brede waaier aan juridische mogelijkheden en procedures staan open. Zowel voor slachtoffers als voor verdachten. Een geïntegreerd gebruik van deze verschillende procedures vergt kennis en ervaring in twee erg verschillende rechtsgebieden.