Onze Sterktes

Gecombineerde kennis van recht en management

Voor bedrijven en vermogende cliënten biedt een combinatie van juridische expertise en ervaring en een gedegen managementopleiding op academisch niveau, een absolute meerwaarde. Recht, economie en management klikt in elkaar en vormt een sterke ketting. In een gespecializeerd onderdeel stelt men vast dat ook het strafrecht meer en meer op deze ketting inwerkt. Tot in de kleinste ondernemingen neemt de impact van criminaliteit en strafrecht toe.

Financieel strafrecht

Bedrijven en vermogens worden steeds meer geconfronteerd met criminaliteit. Of met onderzoeken met een strafrechtelijke inslag. Ondernemers en burgers met belangrijke financiële belangen ervaren vaak dat tussen de strafrechtelijke wereld en de wereld van ondernemingen en vermogens nog steeds een kloof bestaat. Onderzoekers en de gerechtelijke wereld hebben te weinig voeling met zaken.

Onze ervaring en kennis op vlak van strafrecht, van financieel recht en van management, biedt een unieke mix. Financiële criminaliteit of de strafrechtelijke verdediging met een financiële inslag kunnen hiermee optimaal worden aangepakt.

Holistische benadering van bedrijven en management.

Uitdagingen en problemen in bedrijven worden benaderd vanuit diverse invalshoeken. Onder meer vanuit een inhouse ontwikkeld model van risicobenadering (link).
Wij stellen kennis en ervaring in financieel recht en management ter beschikking om een geïntegreerde juridische dienstverlening aan te bieden die rekening houdt met alle aspecten van de bedrijfsvoering en de financiële belangen van de cliënten.

Efficiëntie

Aan juridische jobcreation heeft niemand iets. Contracten en juridische adviezen moeten eenvoudig zijn, en begrijpbaar voor de mensen die er later gebruik van moeten maken.

Bruikbaarheid, commerciële zin en doeltreffendheid zijn key. Ook op vlak van efficiency is een holistische benadering belangrijk. Juristen en regulering in het algemeen wordt ervan verdacht de zaken te bemoeilijken in plaats van te vereenvoudigen. Dat hoeft niet noodzakelijk waar te zijn.